Ansvarsfraskrivelse

Trods alle vores anstrengelser, kan VERTIC ikke garantere, at oplysningerne på denne hjemmeside er fuldstændige, rigtige og opdateret på alle tidspunkter. Det gælder også for de links, der direkte eller indirekte er knyttet til denne hjemmeside. VERTIC er ikke ansvarlig for indholdet på de hjemmesider, der kan besøges via sådanne links. VERTIC forbeholder sig på ethvert tidspunkt ret til at ændre eller supplere oplysningerne, uden forudgående varsel.

Brugen af denne hjemmeside udgør aldrig en kontraktlig forpligtelse med VERTIC med det formål at anmode om oplysninger, rådgivning eller servicer af denne art. VERTIC afviser ethvert lovpligtigt ansvar, som følger af brugen af indholdet, og garanterer ikke for rigtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. VERTIC garanterer heller ikke uafbrudt adgang til hjemmesiden på alle tidspunkter.

VERTIC er ikke ansvarlig for særlig, lejlighedsvis eller alvorlig skade eller tab, inklusiv afbrudt adgang, tab af data og omsætning som følge af brugen af de tilgængelige oplysninger på denne hjemmeside.