Erhvervsejendomme

Erhvervslokaler har variable funktioner, lige fra distributionscentre og kontorer til salgskontorer og autoværksteder. Forskellige funktioner og forskellig arkitektur.

VERTIC har viden om og erfaring med forskellige omgivelser og brancher. Dit “problem” er vores udfordring. VERTIC’s løsninger anvendes på anerkendte virksomheders bygninger og installationer. Vi tilbyder løsninger til sikkert og komfortabelt arbejde i højden for mange forskellige typer af omgivelser, anvendelser og aktiviteter.